Sıkça Sorulan Sorular

Yabancılara yapılan konut satışı işlemlerinde, alıcı taraf olan yabancı uyruklu kişilerin oturma izninin olması gerekliliği bulunmamaktadır. Ancak farklı kurallar ve haklar mevcuttur. 2644 numaralı Tapu Kanunu’nun 35. maddesinde yabancıların gayrimenkul satın alma işlemleri şu şekilde belirtilmiştir: "Kanuni sınırlamalara uyulmak kaydıyla, uluslararası ikili ilişkiler yönünden ve ülke menfaatlerinin gerektirdiği hallerde Cumhurbaşkanı tarafından belirlenen ülkelerin vatandaşı olan yabancı uyruklu gerçek kişiler Türkiye’de taşınmaz ve sınırlı ayni hak edinebilirler.”

Yabancılara konut satışı için gereken sözleşmeler, bahsi geçen ilin tapu sicil müdürlüğüne başvuruda bulunarak yapılmaktadır. Satıcı ve alıcı isterse noter huzurunda satış vaadi sözleşmesi imzalayabilmektedir. Ancak satış vaadi sözleşmesi, satış ve konut deviri için yeterli değildir. Alıcı ve satıcının birlikte hareket ederek ilgili şehrin tapu müdürlüğüne başvuruda bulunması gerekmektedir.

Yabancılara konut satımında dikkat edilmesi gereken belli kanuni sınırlamalar bulunmaktadır. 2644 Sayılı Tapu Kanunu’nun 35. maddesi gereği, yabancı uyruklu kişilerin ülke sınırları içerisinde bir gayrimenkule sahip olabilmesi, ancak şu maddelere uymaları sonucunda mümkün olmaktadır. 

  • 2565 Sayılı Askeri Yasak Bölge ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu gereği, askeri yasak bölgelerde yabancıların herhangi bir gayrimenkul edinmesi mümkün değildir
  • Bahsi geçen gayrimenkulün askeri ve güvenlik bölgeleri dışında kalıp kalmadığı Tapu Müdürlüğü tarafından yetkili komutanlığa sorulmalı ve işlemin devam edebilmesi için ilgili yerden uygun olup olmadığına dair bir yanıt alınmalıdır
  • Yabancı uyruklu alıcı kişi, ülke çapında en fazla 30 hektara kadar mülk edinebilmektedir
  • Hangi ülke vatandaşlarının Türkiye’de gayrimenkul ve hak ediniminin mümkün olduğu hakkında Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliklerinden/Konsolosluklarından, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün Yabancı İşler Dairesi Başkanlığından ve Tapu Müdürlüklerinden bilgi alınmalıdır
  • Taşınmazların toplam alanı, özel mülkiyete konu olan ilçe yüz ölçümünün en fazla %10’u oranında olabilmektedir